พระกรุวัดท้ายตลาด

พระกรุวัดท้ายตลาด

พระกรุวัดท้ายตลาด

รหัส : 73769 
ชื่อพระ : พระกรุวัดท้ายตลาด
สถาณะ :
ราคา : โทรหา
รายละเอียด : (พระกรุวัดท้ายตลาด พิมพ์พระพุทธ นั่งบนแม่ธรณีบีบมวยผม)\n\nพระแท้ ดูง่าย สุดๆ ครับ...หายากส์ด้วยนะครับ พิมพ์นี้\n\nพระกรุท้ายตลาดสุดยอดพระเครื่องที่สำคัญแห่งกรุงรัตนโกสินทร์\n\nวัดท้ายตลาดหรือวัดโมลีโลกยารามเป็นวัดหนึ่งที่ค้นพบพระเครื่องบรรจุไว้ในฐานพระเจดีย์จำนวนมาก เมื่อประมาณ พ.ศ. 2480 แต่ขาดหลักฐานที่กล่าวถึงผู้สร้างพระเครื่องกรุวัดท้ายตลาด ซึ่งปัจจุบันแพร่กระจายไปอยู่ในมือนักสะสมและผู้ที่ศรัทธาเชื่อมั่นจนหมดสิ้น\n\nวัดท้ายตลาด เป็นวัดโบราณตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ในสมัยกรุงธนบุรี บริเวณอาณาเขตวัดอยู่ติดกับพระราชวังของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จขึ้นครองราชย์ พ.ศ. 2325\n\nวัดท้ายตลาดถูกเปลี่ยนชื่อเป็นวัดโมลีโลกยาราม ตามบันทึกตัวอักษรไว้ใต้ฐานรูปหล่อสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(ขุน)ดังนี้\n\"ศุภมัสดุ พระพุทธศักราชล่วงแล้วสองพันสามร้อยแปดสิบหกพระวสา วันจันทร์ ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 8 ปีเถาะ เบ็ญจศก พระบาทสมเด็จบรมธรรมมฤกมหาราชาธิราชรามาธิบดี บรมนาถ บรมบพิตร พระพุทธเจ้าอยู่หัวมีพระราชโองการมา ณ พระบัณฑูรสุรสีหนาทดำรัสสั่ง หลวงกัลมาวิจิตร เจ้ากรมช่างปั้นขวาและอาจารย์ฉิม กรมราชบัณฑิตย์ ให้จำลองหล่อพระพุทธรูปสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ญาณอดุลย์สุนทรนายคดิปิฎกธรา มหาคณฤษร บวรสังฆาราม คามวาสีบพิธ อันสถิต ณ พระไธยศวรรยาวาสวรวิหาร ไว้เป็นที่สักการบูชาแก่สานุศิษย์ทั้งปวงสืบไป ภายหลังทรงพระราชศรัทธาปฏิสังขรณ์พระอารามนี้ให้บริบูรณ์ยิ่งขึ้นกว่าเก่า สิ้นพระราชทรัพย์ห้าร้อยเก้าสิบหกชั่ง แปดตำลึง จึงทรงขนานนามเปลี่ยนใหม่ ชื่อวัดโมลีโลกย์สุธาราม อาวาศวรวิหาร พระอารามหลวง พระกรุวัดท้ายตลาดนี้ ตามประวัติแล้ว เป็นพระที่สร้างโดย พระวิเชียรมุนี อดีตเจ้าอาวาสองค์ก่อนท่านเจ้าคุณสนิท พร้อมทั้งหลวงพ่อแย้มและหลวงพ่อกลิ่น พระอาจารย์สายกรรมฐาน ผู้ทรงกิตติคุณของพระอารามแห่งนี้ ได้สร้างบรรจุไว้ในสมัยแผ่นดิน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ประมาณปี พ.ศ.2431\n\nพระกรุวัดท้ายตลาดนี้ก็เหมือนกับพระกรุตามวัดเก่าๆทั่วๆไปคือมีคนร้ายเข้ามาลักลอบขุดฐานพระเจดีย์รายในวัดเรื่อยๆ จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2485 ประเทศไทยเกิดกรณีพิพาทกับประเทศฝรั่งเศสในเรื่องอินโดจีน กระทรวงกลาโหม ทำหนังสือราชการการขอพระเครื่องมาที่วัดโมลีโลกยาราม เพื่อแจกแก่ทหารตำรวจเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามคือ พระประสิทธิ์ศีลคุณ จึงดำเนินการขุดเจดีย์รายทั้ง 4 องค์ ปรากฎว่าพบพระเครื่องจำนวนมาก นอกจากนั้นยังพบพระเครื่องอีกจำนวนหนึ่งอยู่บนเพดานพระอุโบสถ และหอสมเด็จด้วย\n\nพระเครื่องวัดท้ายตลาด เป็นพระเนื้อผงผสมผงใบลาน สีของพระเครื่องส่วนใหญ่จึงเป็นสีเทาเข้ม มีเม็ดผงพุทธคุณสีขาวแทรกอยู่ในเนื้อกระจายกันอยู่ทุกองค์ พื้นผิวของพระแทบทุกองค์ มีคราบไขหินปูน หรือที่นิยมเรียกว่า คราบกรุ จับอยู่มากบ้าง น้อยบ้างไม่เท่ากัน ช่างผู้ออกแบบและแกะแม่พิมพ์พระเครื่องวัดท้ายตลาดคงจะเป็นช่างหลวงในยุคนั้น เพราะรูปแบบขององค์พระแต่ละพิมพ์งดงาม ประณีต ลวดลายและส่วนประกอบองค์พระสวยงาม อ่อนหวาน และคมชัด บ่งบอกถึงคุณความรู้และทักษะประสบการณ์ของช่าง ผู้ออกแบบได้อย่างชัดเจน เป็นการทำงานด้วยจิตใจ อุทิศให้พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง เช่นเดียวกันกับงานช่างแขนงอื่นๆ ในสมัยโบราณ\n\nรูปแบบของพระเครื่องวัดท้ายตลาดมีมากพิมพ์มากแบบ ผู้รู้ในวงการพระเครื่องบางคนกล่าวว่ามีประมาณ 50 กว่าพิมพ์ บางคนว่ามี 100 กว่าพิมพ์ จนปัจจุบันยังหาข้อยุติข้อสรุปที่แน่นอนไม่ได้ เท่าที่มีการบันทึกไว้อย่างชัดเจนทั้งเรื่องและภาพประกอบ มี 30 พิมพ์ อาทิเช่น พิมพ์พระพุทธนั่งอยู่บน พระแม่ธรณีบีบบมวยผม \"อันหมายถึงการมีชัยชนะเหนือพญามาร และอริราชศัตรู\" ครับ\n\nส่วนใหญ่พุทธคุณของพระกรุวัดท้ายตลาดคือ \"จะเด่นมากในทางโชคลาภ ค้าขาย และแคล้วคลาด คงกระพันชาตรี\"\n ...ด้วยจิตคารวะ 
ชื่อร้าน : เอราวัณ
เบอร์โทรศัพท์ : 0871914956
จำนวนคนเข้าชม   24 คน 


------------------------------------------------------------------------------------------------
การซื้อขายรายการวัถุมงคลใดๆ ก็ตาม เป็นการตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย 
ผู้ซื้อต้องตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนจะตกลงซื้อ ทางเว็บไม่รับผิดชอบหากมีข้อพิพาท หรือปัญหา จากการซื้อขายทั้งสิ้น